i Strängnäs

Välkommen till

Roggekören !

 

 

Stöd oss i Roggekören!

Teckna Strängnäs-el hos SEVAB! 

     Välj Roggekören som den förening du vill stödja!                                                    

     http://www.sevab.com/teckna-elavtal