i Strängnäs

Historik

Körledare

 

Under hösten 1974 samlades några sångare ur Strängnäs Oratoriekör hemma hos Margareta Bjurner för att sjunga och ha trevligt tillsammans. Margareta åtog sig att bli körens ledare.  

År 1976 tog man namnet Roggekören och det är också detta år som räknas som körens födelse. Att det blev det namnet beror på att repetitionerna var just i Roggeborgens rikssal.

I maj 1980 hade kören sin sista konsert i Roggeborgen. Lokalen hade blivit för liten, och brandskyddsregler föreskrev att endast 40 personer fick vistas i lokalen. 

 

Tillbaka