i Strängnäs

Roggekörens vårkonsert 5 maj 2019

 

Gärdebylåten ingång, utantill, med fiol, orkester. Går direkt över i:

Det hände sig en aftonstund

 

Vuelie acappella.

 

Var är den vän med orkester – David improviserar. Denna går över i:

You raise me up med orkester. David.

 

Duvemåla hage med orkester och överledning till:

Kärlekens tid med orkester. Sista versen kompas på samma sätt som:

Can’t help falling in love solister fram till mickar.

 

I furuskogen acappella, uppställning på två rader nedanför gradängerna, längre fram.    Stämvis med herrar i mitten och damer på varsin sida.

Glad såsom fågeln acappella, på en lång rad, vid båge nära publiken. Blandat!

Hyreshusen samma uppställning som föregående.

 

Gräs David inleder på sax medan kören går tillbaka till gradängerna, orkester in efter ett tag, sen sjunger kören. Den går direkt över i:

Baroque Stomp med orkester och improvisation av David.

 

Det är inte regn som faller solist: Helena.

 

Inga rikedomar har jag haft David och Agnes startar på sax och fiol, sedan tvåstämmig damkör + orkester.

Skye boat song med fullt komp. Kalle dirigerar.

 

Over the rainbow solister, kör och orkester. Improvisation av David.

 

Att angöra en brygga musiker + Agnes.

 

Let’s fall in love

Fly med to the moon

 

Glimmande nymf alla.

 

Extranummer: Sommarpsalm med improvisationsinledning.

 

Tillbaka